Jak przygotować plik do druku?

Pliki do druku najlepiej przygotować w formacie PDF.

Aplikacje służące do przygotowywania materiałów do druku dają możliwość zapisania pliku w formacie pdf.

Prosimy pamiętać aby:

  • osadzić wszystkie użyte fonty lub zamienić je na krzywe przy zapisywaniu pliku produkcyjnego
  • zapisać pliki w przestrzeni kolorystycznej CMYK., lub opisane jako SPOT (dla kolorów dodatkowych)
  • spłaszczyć przeźroczystości w mapach bitowych
  • pliki były zgodne z Acrobat 4.0 (PDF/X-1a:2001) lub Acrobat 5.0 (PDF/X-1a:2003)
  • rozdzielczość map bitowych kolorowych była nie mniejsza niż 300 dpi, a monochromatycznych 1200 dpi

Profile kolorystyczne:

Coated Fogra39 (ISO: 12647:2-2004) dla druku na papierach powlekanych

Uncoated Fogra29 (ISO: 12647:2-2004) dla podłoży niepowlekanych

 

  • Prace wielostronnicowe prosimy przygotować  w jednym pliku łącznie z pustymi stronami (wakatami), jeżeli takie występują.
  • Praca powinna mieć równe spady ze wszystkich stron i zawierać znaki cięcia.
  • Dodatkowo istotne elementy projektu (teksty, loga itp) powinny być odsunięte od krawędzi strony o minimum 3 mm, a w projekcie powinny być uwzględnione spady – przynajmniej po  3 mm z każdej strony.